Veikla


 

Pagrindinis Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos  veiklos tikslas - didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir bendravimo problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, bendravimo įgūdžius teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.

Tarnybos veiklos uždaviniai:

  • kuo anksčiau nustatyti ir įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti optimaliausią ugdymo programą ir formą;
  • laiku suteikti pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, adaptacijos, savireguliacijos problemų, mokymosi sunkumų;
  • padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, mokykloje, visuomenėje.
 
Puslapis "Veikla" atnaujintas 2015-04-16