Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai


2017 M.

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:


2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

 

2016 M.
2016 m. metinės ataskaitos:
2016 m. Raseinių PPT biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. Raseinių PPT grynojo turto pokyčių ataskaita
2016 m. Raseinių PPT finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2016 m. Raseinių PPT finansinės veiklos būklės ataskaita
2016 m. Raseinių PPT pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2016 m. Raseinių PPT informacija apie darbo užmokesčio vykdymą
2016 m. Raseinių PPT pinigų srautų ataskaita
 2016 m. Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KK)
2016 m. Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SF)
2016 m. Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (SP)
2016 m. Raseinių PPT mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT  mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT  finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai 
2016 m. III ketvirčio Raseinių PPT tarpinių finansinių  ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT  mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT  finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT tarpinių finansinių  ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketvirčio Raseinių PPT  finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai 

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ketvirčio Raseinių PPT finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 

2015 M.:
2015 m. Raseinių PPT finansinės būklės ataskaita
2015 m. Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. Raseinių PPT grynojo turto pokyčių ataskaita
2015 m. Raseinių PPT pinigų srautų ataskaita
2015 m. Raseinių PPT finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2015 m. Raseinių PPT biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
2015 m. Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m. informacija apie Raseinių PPT darbo užmokesčio vykdymą
2015 m. Raseinių PPT pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita
2015 m. Raseinių PPT mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2014 M.
2014 m. Raseinių PPT finansinės būklės ataskaita
2014 m. Raseinių PPT grynojo turto pokyčių ataskaita
2014 m. Raseinių PPT pinigų srautų ataskaita
2014 m. Raseinių PPT veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. Raseinių PPT metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2015 m. Raseinių PPT biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Puslapis "Biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2017-05-11