EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS


Psichologijoje "emocinio intelekto" sąvoka nėra naujas dalykas. Tai veikiau naujas įvardijimas seno, gerai žinomo reiškinio, kurį žmonės linkę vadinti išmintimi, branda arba psichine sveikata.

Emocinio intelekto sąvoka apima gebėjimą jausti, suprasti kitų žmonių jausmus, kontroliuoti vidinius impulsus, susidoroti su frustracija bei kasdienio gyvenimo reikalavimais.

Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje.

Psichologijos profesoriaus, emocinio intelekto eksperto Steve Neale (Didžioji Britanija) teigimu, emocinis intelektas pasižymi 5 esminėmis savybėmis:

1)      yra daugialypis;
2)      prognozuoja žmogaus elgesį;
3)      gali būti matuojamas;
4)      gali būti keičiamas ir ugdomas;
5)      yra žmogaus būties ir veiklos pagrindas.

 

S.Neale, L. Spencer-Arnell, L. Wilson L. papildė ankstesnius tyrinėtojus ir  išskyrė 17 socialinių emocinių kompetencijų, kurios gali būti ugdomos lavinant emocinį intelektą (žr. į lentelę).

Sąmoningumas

Asmeninė inteligencija

Tarpasmeninė inteligencija

Sąmonė

Streso valdymas

Pozityvumas

Pusiausvyra

Pokyčių valdymas

Autentiškumas

Aktyvi refleksija

Pasitikėjimas

Konfliktų valdymas

Atvirumas

Bendradarbiavimas

Parama

 

Pasąmonė

Jausmai

Savęs pažinimas

Kitų pažinimas

Požiūriai, įsitikinimai, nuostatos

Savivertė

Pagarba kitiems

Emocinis pagrindas

Asmeninės vertybės

Bazinių emocinių poreikių tenkinimas

1.Gebėjimas tenkinti bazinius emocinius poreikius - saugumo, dėmesio, autonomijos ir kontrolės, privatumo ir refleksijos, reikšmingų santykių, tobulėjimo.

2. Gebėjimas gyventi, vadovaujantis asmeninėmis vertybėmis.

3. Savivertė - gebėjimas besąlygiškai priimti ir vertinti savo asmenybę.

4. Pagarba kitiems - gebėjimas besąlygiškai priimti ir vertinti kitų asmenybę.

5. Emocinis savęs suvokimas - gebėjimas analizuoti ir suvokti savo jausmus, emocijas, intuiciją.

6. Emocinis kitų suvokimas - gebėjimas analizuoti ir suvokti kitų jausmus, emocijas.

7. Gebėjimas valdyti stresą.

8. Pozityvumas - gebėjimas išlikti optimistiškai realistišku.

9. Pusiausvyra - gebėjimas optimaliai paskirstyti turimus resursus (laiko, energijos) įvairioms gyvenimo sritims – darbui, asmeniniam gyvenimui, pomėgiams.

10. Gebėjimas valdyti pokyčius.

11. Autentiškumas - gebėjimas išlikti savimi skirtingose socialinėse situacijose.

12. Aktyvi refleksija - gebėjimas aktyviai mokytis iš savo asmeninės patirties.

13. Pasitikėjimas - gebėjimas optimaliai pasitikėti kitais.

14. Gebėjimas valdyti konfliktus.

15. Atvirumas - gebėjimas optimaliai atvirai reikšti savo mintis ir jausmus.

16. Gebėjimas bendradarbiauti su kitais.

17. Parama - gebėjimas efektyviai padėti ir palaikyti kitus.


Puslapis "EMOCINIO INTELEKTO LAVINIMAS" atnaujintas 2017-02-15