Darbuotojai


II kategorijos psichologė - psichoterapeutė

Vaida Jakaitienė: 

Kontaktai:
Tel. (8 428) 51 571
El.paštas ppt@raseiniai.lt 
  • Tarptautinės programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ vedėja.
-   1998 m. Vilniaus universitete įgijo psichologijos bakalauro laipsnį.
-   2000 m. Vilniaus universitete įgijo psichologijos magistro laipsnį.
-   2000-2005 m. dirbo psichologe Viduklės S.Stanevičiaus vidurinėje mokykloje, 2003-2012 m. – psichologe Raseinių „Žemaičio“ gimnazijoje, nuo 2013 m. - psichologe Viduklės S.Stanevičiaus gimnazijoje.
-   Tarnyboje dirba nuo 2005 m.
-   2005 m. stažavosi Suomijos Respublikoje (Nacionalinėje nusikalstamumo prevencijos taryboje) pagal ES Leonardo Da Vinčio mainų vizitas programą „Viešojo saugumo specialistų mokymai.
-   2007 m. suteikta II  psichologo kvalifikacinė kategorija.
-   2016 m. LSMU  MA baigė įvadinius kognityvinės ir elgesio psichoterapijos kursus ir įgijo psichoterapeuto kvalifikaciją.Vyresnioji specialioji pedagogė Erika Karpienė:

Kontaktai:
Tel. (8 428) 51 571
El.paštas ppt@raseiniai.lt 
  • Raseinių rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
 -   2008 m. Šiaulių universitete įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir specialiojo pedagogo/logopedo kvalifikaciją.
-   2009 m. suteikta vyresniojo logopedo kvalifikacinė kategorija
-   2005-2007 m. dirbo logopede Raseinių rajono Pryšmančių pagrindinėje mokykloje.
-   Nuo 2007 m. dirbo specialiąja pedagoge Raseinių rajono Pryšmančių pagrindinėje mokykloje.
-   Tarnyboje dirba nuo 2013 m.

 

Logopedė metodininkė Reda Jomantaitė:

Kontaktai:
Tel. (8 428) 51 571
El.paštas ppt@raseiniai.lt 
  • Programos „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“ konsultantė.
- 1997 m. Šiaulių pedagoginiame institute įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir spec. pedagogo/logopedo kvalifikaciją.
-   2008 m. Šiaulių universitete baigė specialiosios pedagogikos (specialiojo ugdymo koordinavimo) studijų  programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.
-   1997-2002 m. dirbo Raseinių spec. internatinėje mokykloje, nuo 2001 m. – logopede Raseinių Katalikiškos dvasios pradinėje mokykloje.
- Tarnyboje dirba nuo 2005 m.
- 2008 m. suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija.
 

Socialinė pedagogė metodininkė Alma Radvilė:

Kontaktai:
Tel. (8 428) 51 571
El.paštas ppt@raseiniai.lt 
  • Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė.
  • Tarptautinės programos „Zipio draugai“ konsultantė.
-  1991 m. Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje įgijo medicinos felčerio specialybę.
- 2001 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos bakalauro laipsnį .
-  2003 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos (socialinių institucijų vadybos šakos) magistro laipsnį.
-  1996-2002 m. dirbo pradinių klasių mokytoja Butkiškės pradinėje mokykloje.
- 2002-2005 m. dirbo direktore Skaraitiškės pagrindinėje mokykloje.
-  Tarnyboje dirba nuo 2005 m.
-  2010 m. suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija.


Gydytojas neurologas Algirdas Jonas Masteika:

Kontaktai:
Tel. (8 428) 51 571
El.paštas ppt@raseiniai.lt 

-  
1972 m. baigė Kauno medicinos institutą ir įgijo gydytojo kvalifikaciją.
-   Nuo 1972 m. dirba gydytoju neurologu Raseinių ligoninėje.
-  Tarnyboje dirba nuo 2005 m.


Puslapis "Darbuotojai" atnaujintas 2017-05-11