Naujienos

2017-01-20 01:01:37

PRANEŠIMAS APIE RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO IR RASEINIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

PRANEŠIMAS APIE RASEINIŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO IR RASEINIŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ  APRAŠO PARENGIMĄ

2017-01-20

 

Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS–436 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Raseinių rajono švietimo centrą, prijungiant prie Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos“ nutarta skelbti Raseinių rajono švietimo centro ir  Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygos).

Reorganizavime dalyvauja Raseinių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre).

 Reorganizuojamas juridinis asmuo – Raseinių rajono švietimo centras, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – T. Daugirdo g. 7, LT-60151 Raseiniai, kodas 295473560.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Grybo g. 33, LT-60117 Raseiniai, kodas 300054296.

Raseinių rajono švietimo centro teisės ir pareigos nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pereina Raseinių pedagoginei psichologinei tarnybai, kuri po reorganizavimo vadinsis Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Su Reorganizavimo sąlygomis, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos nuostatų projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Raseinių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (V. Grybo g. 33, LT 60117 Raseiniai) ir Raseinių rajono švietimo centre (T. Daugirdo g. 7, LT-60151 Raseiniai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.45 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (išskyrus penktadieniais – iki 15.45 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse http://raseiniuppt.istaiga.lt, www.raseiniusvietimocentras.lt ir Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt.

 

Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

Reda Kunickienė

 

Raseinių rajono švietimo centro direktorė

Silva Morkevičienė