Naujienos

2013-04-17 08:04:36

Mokymai seniūnijų socialiniams darbuotojams

2013 m. balandžio 18 d. baigiasi Raseinių rajono seniūnijų socialinių darbuotojų mokymai "Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas", kuriuos vykdė Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė. Mokymų dalyviams suteikta  bazinių žinių apie vaiko raidą ir poreikius, tėvystės stilius, sunkumų, kylančių auklėjant vaikus, priežastis. Seniūnijų socialiniai darbuotojai mokymų metu įgalinti naudoti esminius pozityvios tėvystės gebėjimus (dėmesio skyrimą, gyrimą, draudimą, nurodymus, bausmes, atskyrimą, motyvavimą, derybas, išklausymą neteisiant, kontroliavimą) auklėjant vaikus, paskatinti su šeimomis dirbti prevenciniu būdu, supažindinti su grupės valdymo įgūdžiais bei paskatinti pozityvios tėvystės vizija dalintis su tėvais.
Pagrindinis mokymų tikslas - skatinti pozityvią tėvystę rajone bei plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp įstaigų, institucijų organizuojant pagalbos teikimą SUP turintiems mokiniams (vaikams) ir jų šeimoms.

Parengė
Direktorė Reda Kunickienė