Naujienos

2017-06-15 10:06:20

Metodinis – praktinis leidinys, skirtas mokinių/vaikų socialių emocinių kompetencijų ugdymui

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančios LR Švietimo įstatymo pataisos numato, kad kiekvienam mokiniui turi būti sudaryta galimybė nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose.

Raseinių PPT direktorės, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos (toliau - LSEUA) tarybos pirmininkės Redos Kunickienės iniciatyva 2017-2018 metais LSEUA planuoja išleisti metodinį – praktinį leidinį, skirtą mokinių/vaikų socialių emocinių kompetencijų ugdymui. 

2017 m. birželio 13 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre įvyko pirmasis LSEUA darbo grupės, kuriant šį metodinį leidinį, susitikimas, kurį moderavo LSEUA Tarybos pirmininkė Reda Kunickienė. Darbo grupės veikloje aktyviai dalyvavo Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė, Raseinių r. Viduklės darželio direktorė Loreta Urbonienė, Raseinių lopšelio-darželio "Saulutė" direktorė Indrė Matevičienė.

 Dauguma pedagogų dirbdami su įvairaus amžiaus vaikais yra sukaupę neįkainojamos patirties: pačių sukurtų (ar patobulintų) žaidimų, užduočių, istorijų, kitų priemonių, skirtų mokinio/vaiko socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti. Visus norinčius prisijungti ir prisidėti prie šio reikšmingo proceso, kviečiame pasidalinti, kad ir maža, paprasta, bet kitiems kolegoms reikšminga patirtimi. Juk dideli dalykai dažniausiai susideda iš mažų, paprastų žingsnelių!

Norintys prisijungti prie metodinio – praktinio leidinio kūrimo proceso rašykite el. paštu ppt@raseiniai.lt. 

Idėjų laukiame iki 2017 m, gruodžio 23 d.


Akimirkos iš susitikimo:
DDD

DDD