Naujienos

2017-01-06 08:01:00

2017-01-03 seminaras mokyklų VGK nariams

2017 m. sausio 3 d. Raseinių PPT specialistų komanda Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijoje vedė praktinį seminarą mokyklų VGK nariams „Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: paskirtis, galimybės ir iššūkiai“. Seminare dalyvavo komandos iš Raseinių r. sav. Martyno Mažvydo gimnazijos, Raseinių r. Šiluvos gimnazijos ir Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos.

Seminaro metu aptarti mokyklų VGK veiklos stiprybės ir sunkumai, efektyvaus komandinio darbo organizavimo ypatumai, pagalbos vaikui ir šeimai planavimas (situacijos analizė, tinkamiausių pagalbos priemonių parinkimas, veiksmų plano sudarymas, įgyvendinimas ir įvertinimas). Itin daug dėmesio skirta konkrečių atvejų analizei.

Nuoširdūs seminaro dalyvių atsiliepimai įpareigoja 2017 m. aktyvinti bendradarbiavimą su ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijomis ypač daug dėmesio skiriant konkrečių atvejų analizei: "ačiū už Jūsų naudingus patarimus ir pabuvimą kartu. Vakar dar aptarėme, visos mokytojos labai patenkintos, tikrai buvo naudinga".

Savo ruožtu dėkojame Nemakščių Martyno Mažvydo komandai už atvirumą, svetingumą ir metodišką, struktūruotą bei raštvedybiškai profesionalų darbo su elgesio sunkumų turinčiu mokiniu pavyzdį; Betygalos Maironio gimnazijos komandai už pedagogiškai ir psichologiškai profesionalias įžvalgas svarstant sudėtingus kolegų atvejus, taktiškai pateiktas pastabas; Šiluvos gimnazijos komandai už ypatingą dėmesingumą ir aktyvumą siūlant idėjas kolegų pateiktų atvejų sprendimui, nuoširdžią (ne deklaratyvią!) pagarbą visiems – savo mokinių tėvams, mums, kolegoms.

Akimirkos iš seminaro: