Naujienos

2017-01-04 08:01:11

2016-12-29 Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko programos „Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigose“ dalyvių baigiamųjų darbų pristatymas

2016 m. gruodžio 29 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje vyko 120 ak. val. trukmės programos „Emocinio intelekto lavinimas ugdymo įstaigose“ dalyvių baigiamųjų darbų pristatymas.

Programos lektorė - LPS programos konsultantė, Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė.

Pagrindinis programos tikslas - lavinti pedagoginių darbuotojų socialines emocines kompetencijas. Šiuo metu tai vienintelė prevencinė programa Lietuvoje, orientuota ne tik į mokinį, bet, visų pirma, į mokytoją, į jo kompetencijų ugdymą bei psichologinės sveikatos gerinimą. 

Pristatyme dalyvavo Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos prezidentė Irma Liubertienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita JablonskienėRaseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petreikienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Vizbarienėprogramos dalyviai iš Raseinių Šaltinio progimnazijos, Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos, Raseinių r. Girkalnio darželio, Kelmės "Kražantės" progimnazijos.

LSEU asociacijos prezidentė Irma Liubertienė pristatė Asociacijos veiklos misiją ir tikslus, vykdomas veiklas. Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė, Girkalnio pagrindinės mokyklos direktorius Ramūnas Bružas ir Girkalnio darželio direktorė Indrė Matevičienė aptarė projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų rezultatus.

Projekto dalyvavę mokytojai pasidalino  asmenine refleksija apie naudingiausius ir efektyviausius mokymuose naudotus metodus, projekte įgytų žinių ir kompetencijų naudą asmeniniame ir profesiniame darbe, projekto iššūkius.

Vertinant ateities perspektyvas ir lūkesčius savo bei kitų įstaigų atžvilgiu, dalyviai bene vieningai išsakė poreikį ir toliau profesionaliai gilinti asmenines bei profesines kompetencijas socialinio emocinio ugdymo srityje.

Džiugu, kad po intensyvių 120 ak. val. trukmės studijų ir baigiamojo tiriamojo darbo pasirinkta tema rengimo, Raseinių r. sav. turime ekspertus-konsultantus šiose srityse.

 • Atvirumas: Vaiva Zubrickienė ir Meilė Radavičienė

 • Aktyvi refleksija: Lolita Bitvinskienė ir Raminta Sakavičienė

 • Autentiškumas: Rita Aginskienė

 • Pagarba kitam: Rima Krivickienė

 • Konfliktų valdymas: Vilma Dimšlienė

 • Kitų pažinimas: Renata Simonavičienė

 • Laimė: Liubovė Kisielienė

 • Pokyčių valdymas: Jolanta Stankaitienė

 • Pozityvus mąstymas: Reda Stulgytė ir Rūta Rukšėnaitė-Kleivienė

 • Savęs pažinimas: Laima Macaitienė ir Gileta Barakauskienė

 • Savivertė: Liuda Janušienė, Edita Šubinienė, Irina Grigaravičienė, Dalia Garšvienė, Laima Kareivienė, Vilma Drungėlienė ir Aušra Čepauskienė

 • Streso valdymas: Vilma Gricienė, Silva Bartusevičienė, Giedrė Matusevičienė, Neringa Viršilienė, Jonas Janušas, Jūratė Jokubauskienė ir Regina Klevinskienė

 • Vertybės žmogaus gyvenime: Indrė Matevičienė ir Rima Gudžiūnienė