Naujienos

2017-01-02 12:01:24

2016-12-20 Mokyklų VGK nariams pristatyti neigiamų socialinių reiškinių paplitimo Raseinių r. sav. mokinių tarpe tyrimo rezultatai

2016 m. gruodžio 20 d. Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė mokyklų VGK nariams pristatė neigiamų socialinių reiškinių paplitimo Raseinių r. sav. 6-12 klasių mokinių tarpe tyrimo rezultatus.

Tyrimą vykdė Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius.

Tokio pobūdžio tyrimas rajone vykdomas trečią kartą (2005m., 2010 m. ir 2015 m.). Tai leidžia įvertinti neigiamų socialinių reiškinių (rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo, smurto, ankstyvų lytinių santykių, suicidinių tendencijų, besiformuojančios priklausomybės nuo IT) paplitimo dinamiką, išanalizuoti mokinių naudojamas streso įveikos strategijas, planuoti tikslingas prevencines ir intervencines priemones.