Naujienos

2016-11-28 03:11:18

2016.11.22-24 Raseinių PPT komandos dalyvavimas andragoginio meistriškumo mokymų III-oje dalyje

2016 m. lapkričio 22-24 dienomis Raseinių PPT kolektyvas dalyvavo Skuode vykusių andragogų praktikų edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo programos mokymų "Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos" III-oje dalyje.

Porgranos  tikslas - tobulinti andragogų praktikų edukacinės veiklos kompetencijas, apibrėžtas andragogo profesinės veiklos apraše ir atitinkančią septintojo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygmens reikalavimus.

Trečioje programos sesijoje analizuota probleminio - projektinio mokymosi samprata ir kūrimas, mokymosi stiliai per MBTI asmenybių klasifikaciją, mokymosi stiliai pagal Kurt Lewin, pasirengimo mokytis Pratt modelis, Augusto Boal forumo teatro metodas, pristatyta EPALE kompetencijų didinimo galimybė.

Įgytos žinios, patirtys ir įgūdžiai bus panaudoti vykdant suaugusiųjų (mokytojų ir tėvų) švietimą.