Naujienos

2016-10-20 01:10:53

2016-10-19 Socialinės pedagoginės pagalbos prieinamumo ir kokybės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose patikros rezultatų aptarimas ir gerosios patirties sklaida

2016 m. spalio 19 d. Raseinių lopšelyje-darželyje "Saulutė" vyko socialinės pedagoginės pagalbos prieinamumo ir kokybės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose patikros rezultatų aptarimas ir gerosios patirties sklaida. Susitikime dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Vizbarienė, Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariai, socialiniai pedagogai. 

Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė pristatė patikros rezultatus. Po to ikimokyklinio ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ar VGK nariai buvo pakviesti pasidalinti gerąja socialinio pedagoginio darbo patirtimi.

Ariogalos lopšelio-darželio socialinė pedagogė Aušra Vasilienė susirinkimo dalyviams pravedė praktinį užsiėmimą „Saugaus elgesio taisyklių mokymasis pagal Limbinio mokymo(si) teoriją", pristatė unikalias pačios kurtas priemones, skirtas socialinių, emocinių vaiko įgūdžių ugdymui.

Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ socialinė pedagogė Karolina Zakutauskienė  sužavėjo efektyvių darželyje naudojamų vaikų elgesio modifikavimo priemonių - motyvacinių "kopėtėlių", "elgesio dienoraščio" - pristatymu.  

Viduklės darželio socialinė pedagogė Vytautė Garbaliauskaitė pasidalino veiksmingiausiomis socialinių emocinių įgūdžių lavinimo priemonėmis, kuriomis specialistė naudojasi savo darbe. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti demonstruotas priemones.

Nemakščių darželio VGK pirmininkė logopedė Ernesta Fedorenko PUG pedagogė Laimutė Šaparnienė  pasidalino savo pačių kurtomis veiksmingomis socialinės pedagoginės pagalbos teikimo  priemonėmis bei idėjomis.

Girkalnio darželio auklėtoja Vilma Dimšlienė kalbėjo apie "motyvacinių lentų" panaudojimą darbe su elgesio sunkumais turinčiais mokiniais, o direktorė Indrė Matevičienė pasidalino unikalia patirti, kaip Girkalnio darželyje ugdomos tarpasmeninės socialinės emocinės vaikų kompetencijos - pagarba kitam, draugiškumas, bendradarbiavimas, etc..

Susitikimo šeimininkėRaseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė kolegoms aprodė savo darbo vietą (priemones, relaksacijos erdvę), pristatė darželyje įgyvendinamą programą „Mokausi atsipalaiduoti“. Itin didelio susidomėjimo sulaukė specialistės pristatytas individualus pagalbos vaikui ir šeimai planas.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Danutė Vizbarienė supažindino su naujausiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbos teikimą, aptarė einamuosius reikalus.

Susitikimo pabaigoje reflektuojant apie gautą informaciją bei jos panaudojimo perspektyvas, dalyviai išsakė pageidavimą organizuoti kuo daugiau tokio pobūdžio susitikimų, skirtų tik ikimokyklinio ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams ir vaiko gerovės komisijų nariams, bei vykstančių draugiškoje, psichologiškai šiltoje ir saugioje atmosferoje. 

Atliepdama į išsakytus pageidavimus, Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė įsipareigojo 2017 m. sausio - vasario mėnesiais organizuoti seminarą darželių VGK nariams individualaus pagalbos vaikui ir šeimai plano rengimo, sudarymo ir įgyvendinimo tema.


 

Parengė Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė