Naujienos

2016-03-18 07:03:44

2016-03-23 Konferencija ,,5 stotelės mokinio pažangai“

 

2016 m. kovo 23 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje organizuojama rajoninė konferencija ,,5 stotelės mokinio pažangai“.

Konferencijos organizatoriai Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius, Raseinių Šaltinio progimnazija, Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, Raseinių rajono švietimo centras.

Konferencijos metu lektorės, socialinio emocinio ugdymo konsultantės Reda Kunickienė, Raseinių PPT direktorė, Loreta Urbonienė, Raseinių r. Viduklės darželio direktorė, Aušra Vasilienė, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio socialinė pedagogė remdamosi Emocinio intelekto teorija ves praktinį užsiėmimą „Grįžtamasis ryšys mokinio ir mokytojo sėkmei“.

Darbotvarkė:

8.30 – 9.00 val.

Dalyvių registracija. Sutikimo kava.

9.00 – 9.15 val.

Konferencijos pradžia.

9.15 – 10.00 val.

„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese samprata ir jos pokyčiai“, dr. Loreta Žadeikaitė 

10.00 – 10.10 val.

Judrioji pertrauka

10.10 – 11.40 val.

„Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą: kam to reikia, kas padeda, kas trukdo“, doc. dr. Antanas Valantinas

11.45 – 12.15 val.

Pietų pertrauka.

Darbas stotelėse (grupės keisis kas 45 min.)

12.15 – 15.30 val.

„Nuo pamokos tikslo iki įsivertinimo“, lektorė – Loreta Šernienė, Prienų r. Stakliškių progimnazijos direktorė.

„Ką sako ir ką nutyli ir tėvai, ir mokytojai?“, lektorius – doc. dr. Antanas Valantinas, Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto Socialinės gerovės fakulteto dėstytojas.

„Mokymo virsmą kurkime patys“, lektorius – Leonas Milius, Renkuosi Mokyti! mokytojas, programos „Samsung Mokykla ateičiai“ lektorius, teatro aktorius.

„Grįžtamasis ryšys mokinio ir mokytojo sėkmei“, lektorės: socialinio emocinio ugdymo konsultantės Reda Kunickienė, Raseinių PPT direktorė, Loreta Urbonienė, Raseinių r. Viduklės darželio direktorė, Aušra Vasilienė, Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio socialinė pedagogė.

15.30 – 15.45 val.

Konferencijos apibendrinimas