Naujienos

2016-03-07 06:03:19

2016-03-04 d. pranešimas rajono psichologams apie SUP turinčių mokinių psichologinio įvertinimo ypatumus

2016 m kovo 4 dieną Raseinių PPT II kategorijos psichologė Vaida Jakaitienė skaitė pranešimą rajono psichologų metodiniame būrelyje tema „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių psichologinio įvertinimo ypatumai“.

Buvo aptarta, kaip išsamiai įvertinti vaiko kognityvinius gebėjimus, asmenybės, elgesio ir emocijų ypatumus; analizuota, kokias metodikas tikslinga naudoti, kaip parengti psichologinio mokinio įvertinimo išvadą.