Naujienos

2016-03-04 12:03:38

2016-02-26 Raseinių PPT vyko neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų tarpinstitucinės komandos susirinkimas

Vasario 26 d. Raseinių PPT patalpose įvyko neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų susirinkimas. Raseinių PPT direktorė Reda Kunickienė supažindino dalyvius su pedagoginės psichologinės tarnybos veiklomis ir aplinkomis. O svarbiausioji susirinkimo dalis – 2016 m. neformalaus švietimo teikėjų veiklos plano rengimas "Points of You" metodu. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi Raseinių rajono savivaldybėje 2016 metų veiksmų plano paskirtis – stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą, sudarant prielaidas suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą Raseinių rajono savivaldybėje.

Raseinių PPT ir Švietimo centro direktorės, vesdamos komandą NSŠ vizijos link, gebėjo įtikinti, sudominti ir motyvuoti klausytojus, o "Points of You" metodas padėjo suburti Raseinių įstaigų vadovus bendram tikslui. Taip nėra, kad susirinkę įstaigų vadovai nutarė ateiti tik konkrečiai ir formaliai NSŠ teikėjų veiklai – veiksmų plano rengimui. Juk pagrindinis žmonių bendravimo tikslas – pasiekti tarpusavio supratimą, perimti patirtį. Veiksmų planu siekiama apjungti Raseinių rajono savivaldybės neformalaus švietimo teikėjų veiklas ir jas koordinuoti. Ir labai svarbu, kad ši veikla teiktų džiaugsmą visiems rajono gyventojams.

Informacijos šaltinis: http://www.raseiniusvietimocentras.lt/naujienos/