Naujienos

2015-10-05 06:10:59

2015-10-08 Emocinio intelekto lavinimo galimybių aptarimas logopedų, spec.pedagogų metodinio būrelio susirinkime

 

 

 

2015 m. spalio 8 d. Raseinių rajono logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkime bus aptariamos emocinio intelekto lavinimo galimybės ugdymo įstaigose.

Pranešimą minėta tema skaitys Raseinių PPT direktorė, psichologė Reda Kunickienė.