Naujienos

2015-04-16 06:04:02

2015-04-14 pranešimas apie emocinio intelekto lavinimą respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje

2015 m. balandžio 14 dieną Raseinių PPT direktorė, psichologė Reda Kunickienė skaitė pranešimą apie emocinio intelekto lavinimo gaimybes ugdymo įstaigoje Mažeikiuose vykusioje respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Vaiko gerovė mokykloje. Kas ją lemia ....“, skirtoje Mažeikių r. PPT įkūrimo 20-mečiui pažymėti.

Pranešimo metu konferencijos dalyviai supažindinti su emocinio intelekto samprata, svarba ir reikšme žmogaus profesiniame bei asmeniniame gyvenime, emocinio intelekto indikatoriais, jų įvertinimo bei ugdymo galimybėmis, emocinio intelekto integravimo į Lietuvos švietimo sistemą perspektyvomis (iki 2020 m.).

Emocinio intelekto tema susilaukė didelio konferencijos dsalyvių susidomėjimo.