Naujienos

2014-12-30 08:12:00

2014-12-10 Raseinių PPT metodinė diena Betygaloje

2014 m. gruodžio 10 d. Raseinių r. Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje vyko Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė diena.

Metodinės dienos metu Tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė vedė praktinį užsiėmimą mokiniams "Nemalonių veikų atidėliojimas: kaip tai įveikti". 

Užsiėmimo metu mokiniai mokyti atpažinti savo klaidingas mintis įsitikinimus, palaikančius jų neveiklumą, supažindinti ir praktiškai išbandė konkrečius neveiklumo įveikimo būdus, motyvuoti neatidėlioti nemalonių veiklų atlikimą. 

Tarnybos direktorė Reda Kunickienė skaitė paskaitą pedagogams „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas"

Paskaitos metu aptarta genetikos bei pasiekimų įtaka gabumams, šiuolaikinė gabumų samprata, gabių vaikų pažintinė, socialinė – emocinė raida, gabių vaikų veiklos ir mokymosi ypatumai, mitai apie gabiuosius ir jų ugdymą. Ypač daug dėmesio skirta gabių vaikų atpažinimo ir įvertinimo rodiklių, metodų ir būdų analizei, aptarti vaikų kūrybiškumo ugdymo būdai ir galimybės.