Naujienos

2014-12-09 01:12:56

2014-11-19 Raseinių PPT metodinė diena Girkalnio pagrindinėje mokykloje

2014 m. lapkričio 19 d. Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje vyko Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė diena.

Metodinės dienos metu Tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė skaitė pranešimą mokinių tėvams apie vaikų savarankiškumo ir atsakomybės ugdymą. 

Paskaitos metu aptarti savarankiškumo aspektai (praktinis, intelektualinis, emocinis) įvairiuose vaiko amžiaus tarpsniuose, analizuota, kodėl tėvams sunku leisti savo vaikams būti savarankiškais, kokia atsakomybės samprata įvairiuose vaiko amžiaus tarpsniuose. Tėvai gavo konkrečių patarimų, kaip padėti vaikams tapti savarankiškais, atsakingais, veikiančiais žmonėmis.

Tarnybos direktorė Reda Kunickienė skaitė paskaitą pedagogams „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas"

 Paskaitos metu aptarta genetikos bei pasiekimų įtaka gabumams, šiuolaikinė gabumų samprata, gabių vaikų pažintinė, socialinė – emocinė raida, gabių vaikų veiklos ir mokymosi ypatumai, mitai apie gabiuosius ir jų ugdymą. Ypač daug dėmesio skirta gabių vaikų atpažinimo ir įvertinimo rodiklių, metodų ir būdų analizei, aptarti vaikų kūrybiškumo ugdymo būdai ir galimybės.