Naujienos

2014-11-12 11:11:46

2014-11-12 Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė diena Šiluvos gimnazijoje

2014 m. lapkričio 12 d. Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje vyko Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos metodinė diena.

Metodinės dienos metu Tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė vedė praktinį užsiėmimą mokiniams "Išmokime mokytis". Mokiniai mokėsi pažinti save, planuoti savo mokymąsi, išsikelti tikslus, žadinti mokymosi motyvaciją, susipažino su informacijos apdorojimo strategijomis, dėmesio, atminties panaudojimu ugdymo(-si) procese.

Lodopedė Reda Jomantaitė susitiko su 1-5 klasių mokinių tėvais. Susitikimo metu analizuotos ugdymosi sunkumų priežastys, atkreiptas tėvų dėmesys, kokiais atvejais rekomenduotina kreiptis pagalbos į specialistus, aptartos tėvų pagalbos galimybės vaikams atliekant namų darbus, įveikiant mokymosi sunkumus.