Naujienos

2014-11-11 10:11:30

2014-10-28 seminaras mokytojams "Mokinio ir klasės pažinimas - sėkmingo ugdymo(si) prielaida"

2014 m. spalio 28 d. 10.00 val. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė ir logopedė Reda Jomantaitė vedė seminarą mokytojams "Mokinio ir klasės pažinimas – sėkmingo ugdymo(-si) prielaida". 

Seminaro tikslas - padėti mokytojui geriau organizuoti savo veiklą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias bei klasės kaip grupės savybes. 

Susitikimo metu aptartos šios temos:

- mokymosi stiliai (būdingiausi požymiai, patarimai, kaip dirbti su skirtingų mokymosi stilių mokiniais);

- motyvacija (svarba, esmė, motyvų šaltiniai, motyvacijos rūšys, komponentai, veiksnai, turintys įtakos motyvacijos silpnėjimui, būdai, metodai, stiprinantys motyvaciją). Mokinių aktyvinimo pamokoje strategijos;

- klasė kaip grupė (mikroklimatas, klasės santykių struktūra, stasusų hierarchija, vaidmenys, „sunkių“ klasių tipai, patarimai, kaip dirbti įvairių tipų klasėse, klasės raidos stadijos, patarimai, kaip dirbti tam tikrą raidos stadiją pasiekusioje klasėje).