Naujienos

2014-11-11 10:11:21

2014-10-17 Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" prasidėjo emocinio intelekto ugdymo mokymai

2014-10-17 d. Raseinių lopšelyje-darželyje "Liepaitė" prasidėjo emocinio intelekto ugdymo mokymai įstaigos darbuotojams.

Mokymus veda Raseinių PPT direktorė, psichologė Reda Kunickienė, šiuo metu studijuojanti „BCS International Limited“ Lietuvoje organizuojamuose mokymuose "Masters in High Performace Leadership".

Mokymai tęsis iki 2015 m. vasario mėnesio.

Mokymų dalyviai įgys bazinių žinių apie emocinį intelektą (toliau – EI), jo lavinimo ugdymo įstaigoje galimybes, išmoks pažinti save ir kitus asmenis, gebės kurti teigiamą požiūrį į save ir kitus, išmoks valdyti neigiamas emocijas, stresą, konfliktus, gebės mokytis tiek iš teigiamų, tiek iš neigiamų patirčių, vystyti santykius su žmonėmis, bendrauti ir padėti kitiems, įgytas žinias ir gebėjimus panaudoti praktiškai kasdieniniame gyvenime bei tobulinant ugdymo procesus.

Mokymų metu bus analizuojama EI samprata ir svarba žmogaus gyvenime, pagrindiniai žmogaus emociniai poreikiai, jų tenkinimas, asmeninių vertybių derinimas, savivertės stiprinimas, pagarbos kitiems asmenims ugdymas, emocinis savęs ir kitų asmenų pažinimas, streso valdymas, pozityvių nuostatų ugdymas, pokyčių valdymas, autentiškumo puoselėjimas, aktyvi refleksija,  adekvatus pasitikėjimas kitais asmenimis, konfliktų valdymas, atvirumas, kooperavimasis, parama, aktyvus veiksmų planavimas siekiant teigiamų pokyčių.

Už galimybę įgyvendinti šią unikalią programą Raseinių rajono ugdymo įstaigose esame dėkingi Irmai Liubertienei, tarptautinei kompanijai „BCS International Limited“, visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“.