Naujienos

2014-09-29 03:09:05

2014-09-30 Paskaita pedagogams apie gabių vaikų atpažinimą ir ugdymą

2014 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. Raseinių lopšelyje - darželyje "Liepaitė" Raseinių PPT direktorė, psichologė Reda Kunickienė skaitė paskaitą pedagogams „Gabių vaikų atpažinimas ir ugdymas".

Paskaitos metu aptarsime genetikos bei pasiekimų įtaką gabumams, šiuolaikinę gabumų sampratą, Miuncheno gabumų modelį, gabių vaikų pažintinę, socialinę – emocinę raidą, gabių vaikų veiklos ir mokymosi ypatumus, mitus apie gabiuosius ir jų ugdymą, gabių vaikų atpažinimo ir įvertinimo rodiklius ir metodus, teisės aktus, reglamentuojančius gabių vaikų ugdymą, gabių vaikų ugdymo perspektyvas Lietuvoje, kūrybiškumo ugdymo būdus ir galimybes.