Naujienos

2013-10-11 02:10:53

2013-10-29 Seminaras apie mokinio ir klasės pažinimą

2013 m. spalio 29 d. 10.00 val. Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vaida Jakaitienė ir logopedė Reda Jomantaitė ves seminarą mokytojams "Mokinio ir klasės pažinimas – sėkmingo ugdymo(-si) prielaida"

Seminaro tikslas - padėti mokytojui geriau organizuoti savo veiklą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias bei klasės kaip grupės savybes. 

Susitikimo metu bus aptartos šios temos:

- mokymosi stiliai (būdingiausi požymiai, patarimai, kaip dirbti su skirtingų mokymosi stilių mokiniais);

- motyvacija (svarba, esmė, motyvų šaltiniai, motyvacijos rūšys, komponentai, veiksnai, turintys įtakos motyvacijos silpnėjimui, būdai, metodai, stiprinantys motyvaciją). Mokinių aktyvinimo pamokoje strategijos;

- klasė kaip grupė (mikroklimatas, klasės santykių struktūra, stasusų hierarchija, vaidmenys, „sunkių“ klasių tipai, patarimai, kaip dirbti įvairių tipų klasėse, klasės raidos stadijos, patarimai, kaip dirbti tam tikrą raidos stadiją pasiekusioje klasėje).