Klausimai


Vardas:
Klausimas:

Tina
2015-01-22

Sveiki, Norejau pasitikslinti, kaip nutraukiamas logopedines pagalbos teikimas 'issitaisiusiems' vaikams darzelyje, pakanka pazymeti zurnale, ar reikia kokius dokumentus, priedus pateikti PPT? Taip pat, kaip itraukti naujus vaikucius, i 'issitaisiusiuju' vietas? Kokios formos turi buti uzpildomos, kas pateikiama PPT? P.S. kaip ivertinti 4metu visiskai nekalbancio vaiko kalba (klausa gera, kalba supranta,manau motorine alalija), kuria kortele pildyti?

Atsakymas:

Logopedas teikia pagalbą vaikams tada, kai ją paskiria ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija arba pedagoginė psichologinė tarnyba. Logopedas gali pasirinkti reikiamą Kalbos įvertinimo kortelių formą, atsižvelgdamas į  prognozuojamą mokinio kalbėjimo ir kalbos sutrikimą bei jo laipsnį.

Kai logopedas mokslo metų eigoje ištaiso mokinio kalbos ar kalbėjimo sutrikimą, tai žymima Logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo dienyne ir ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos posėdžio protokole. Tokiu atveju logopedinės pagalbos teikimo nutraukimo laikas nėra reglamentuojamas.

Tačiau jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) atsisako Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, jie turi pateikti mokyklos vadovui prašymą raštu iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Tada Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas, apie tai raštu informuojant pedagoginę psichologinę tarnybą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 11 punktu).

 


Reda Kunickiene
2015-01-09

Laba diena. Norėjau pasiteirauti dėl palengvintos programos vaikui, kiek žinau pas Jus turi įvertinti ar jos reikia vaikui. Kaip čia reikia pas Jus patekti?

Atsakymas:

Pas mus patekti paprasta: paskambinkite telefonu Nr. (8 428) 51571 arba užeikite adresu V.Grybo g. 33, Raseiniai ir užregistruokite vaiką įvertinimui.

Pagarbiai,

Reda Kunickienė